Hội thảo “Đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức - Hiệu quả từ Quy định số 1120”

18/11/2023 | 15:52 GMT+7

(HGO) - Trường Chính trị vừa phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức - Hiệu quả từ Quy định số 1120”. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực IV, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ngành và các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông tin kết quả sau 1 năm triển khai Quy định số 1120.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, lãnh đạo địa phương đã trao đổi, thảo luận xoay quanh các vấn đề khó khi triển khai thực hiện Quy định số 1120 của Tỉnh ủy. Cụ thể là còn chồng chéo giữa văn bản của Đảng và văn bản của Nhà nước; khó trong việc gắn công tác đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức với đánh giá chất lượng đảng viên, cũng như trong việc thay đổi nhận thức, tư duy và sử dụng kết quả đánh giá vào công tác cán bộ. Đồng thời, đề xuất những giải pháp thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới…

Trước đó, thông tin tại hội thảo, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, sau 1 năm thực hiện Quy định số 1120 của Tỉnh ủy về “Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”, toàn tỉnh đánh giá 2.177 cán bộ, công chức, viên chức với mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 19,9%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 99,42%, hoàn thành nhiệm vụ 0,47% và 0,11% không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là kết quả quan trọng cho các khâu khác của quá trình sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu “Nâng chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong khu vực công” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết, đề án chuyên đề của tỉnh.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị, hội thảo nhằm đánh giá hiệu quả, những khó khăn cần khắc phục sau 1 năm thực hiện Quy định số 1120 của Tỉnh ủy. Những ý kiến thảo luận, chia sẻ từ các nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý địa phương sẽ là cơ sở để Ban Tổ chức hội thảo tập hợp, xây dựng thành báo cáo và tham mưu, tham vấn cho Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục bổ sung, hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá cán bộ trong thời gia tới, để công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh thực chất, hiệu quả hơn.

Tin, ảnh: CAO OANH

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>