Đề án Phát triển Trường Chính trị tỉnh đến năm 2025: Một số kết quả nổi bật

02/02/2023 | 12:46 GMT+7

(HG) - Qua 1 năm thực hiện Đề án số 02 ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang về “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”, Trường Chính trị tỉnh đạt một số kết quả nổi bật.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng (phối hợp đào tạo, bồi dưỡng) tổng số 44 lớp với 3.500 học viên, vượt 38% so kế hoạch.

Về nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn năm 2022 đạt và vượt 200% so với năm 2021. Cụ thể, thực hiện 3 đề tài khoa học cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên, 15 đề tài khoa học cấp trường; xuất bản được 5 cuốn sách chuyên khảo, tham khảo hoặc kỷ yếu hội thảo khoa học phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Trong năm 2022, Trường tổ chức 1 cuộc Hội thảo khoa học cấp tỉnh, 2 cuộc Hội thảo khoa học cấp trường và 2 cuộc tọa đàm cấp tỉnh, cụm thi đua… Được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phê duyệt 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ.

Về phát triển nguồn nhân lực: đào tạo 1 tiến sĩ, 10 thạc sĩ (đầu vào); bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho 12 viên chức...

Với những chỉ tiêu chưa thực hiện được, năm 2023, trường chủ động tổ chức dạy 16 lớp trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng 31 lớp do Tỉnh ủy giao; thực hiện 1 đề tài khoa học cấp bộ: “Phát triển kinh tế du lịch Hậu Giang - Thực trạng và giải pháp”; 1 đề tài khoa học cấp tỉnh: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang”…

THU HẰNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>