Cao điểm thi đua thực hiện Chiến dịch giao thông - thủy lợi và bảo vệ môi trường năm 2023

08/03/2023 | 19:03 GMT+7

(HG) - Nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo mục tiêu Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới gắn với thủy lợi nội đồng, góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn, UBND tỉnh Hậu Giang phát động phong trào thi đua Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn năm 2023 (chiến dịch).

Chiến dịch năm 2023 ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình chuyển tiếp, bức xúc, nâng cấp, sửa chữa công trình xuống cấp, chú trọng công tác quản lý bảo trì đường giao thông nông thôn.

Chiến dịch năm 2023 với yêu cầu bảo đảm chất lượng, số lượng, thực chất, hiệu quả, tránh hình thức lãng phí; tập trung hỗ trợ đầu tư các xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiến lên xây dựng nông thôn mới nâng cao và khu dân cư (ấp) kiểu mẫu. Xác định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn phải đi trước trong xây dựng nông thôn mới, hiện đại hóa nông thôn, tạo chuyển biến tích cực về cảnh quan, vệ sinh môi trường nông thôn và công tác phòng, chống sạt lở.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền trong việc đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn; đồng thời, rà soát các công trình, dự án đăng ký thực hiện theo lộ trình, thứ tự ưu tiên, đảm bảo theo quy hoạch của tỉnh, huyện và quy hoạch vùng. Khẩn trương rà soát, nắm lại số lượng cầu, đường cần phải đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa; hệ thống kênh - mương - cống - đập cần phải nạo vét, sửa chữa, phục vụ khép kín trên cơ sở bám sát các mục tiêu theo quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới cho những năm tiếp theo để có kế hoạch đầu tư, sửa chữa, nâng cấp.

Đẩy mạnh tuyên truyền theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, đây là cuộc vận động lớn, toàn diện với sự tham gia của người dân trong công tác duy tu, sửa chữa, đầu tư mới giao thông, thủy lợi, môi trường nông thôn; tạo cơ sở, tập trung cao điểm để chỉ đạo Chiến dịch năm 2023 đạt kết quả cao nhất. Xác định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn phải đi trước trong xây dựng nông thôn mới, hiện đại hóa nông thôn, đặc biệt là các ấp, khu vực vùng sâu. Ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình chuyển tiếp, bức xúc, nâng cấp, sửa chữa công trình xuống cấp, chú trọng công tác quản lý bảo trì đường giao thông nông thôn, các công trình xã nông thôn mới được nâng chất bảo đảm ổn định, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Huy động tối đa việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực, vận dụng tính năng động, sáng tạo, sự chủ động tham gia trực tiếp của Nhân dân.

Phong trào thi đua được phát động kể từ ngày 1-2-2023 đến ngày 2-9-2023.

NGỌC ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>