Cần tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại

27/11/2023 | 05:54 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án số 01 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng đến năm 2025 và Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang, có bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang.

Tại điểm cầu Trung ương, đại diện Ban Đối ngoại Trung ương phổ biến, hướng dẫn thực hiện các đề án và chỉ thị trên của Ban Bí thư. Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại đảng và vai trò định hướng của đối ngoại đảng trong hoạch định các chủ trương, đường lối và quyết sách về những vấn đề đối ngoại quan trọng; phát huy thành tựu, kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đối ngoại đảng và quan hệ đối ngoại đảng.

Mặt khác, giúp nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp hiệu quả của các cơ quan, cấp ủy các cấp trong triển khai các mối quan hệ đối ngoại của Đảng. Đồng thời, củng cố, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hoài Trung yêu cầu các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp thu các nội dung của đề án và chỉ thị này của Ban Bí thư, để tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả, đóng góp vào công tác đối ngoại chung của cả nước, cũng như thực hiện thắng lợi các nghị quyết đề ra.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN - QUỐC VIỆT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>