Cần lựa chọn công trình, sản phẩm, phần việc mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động

18/01/2023 | 18:24 GMT+7

(HG) - Đó là nội dung trong Hướng dẫn đăng ký, công nhận công trình, sản phẩm, phần việc và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Việc đăng ký thực hiện, chào mừng đại hội công đoàn các cấp cần lựa chọn các công trình, sản phẩm, phần việc đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Trong ảnh: Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh gắn biển công trình thi đua trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Theo hướng dẫn, năm 2023 là năm diễn ra Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, là thời điểm quan trọng để các cấp công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng đại hội công đoàn với những công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước.

Vì vậy, trên cơ sở căn cứ nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hoặc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp lựa chọn các công trình, sản phẩm, phần việc có giá trị kinh tế - xã hội, có ý nghĩa chính trị, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động hoặc đóng góp cho cộng đồng, xã hội để đăng ký thực hiện, chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Mặt khác, cần nêu rõ ý nghĩa, hiệu quả của công trình, sản phẩm, phần việc và vai trò, công sức đóng góp của đoàn viên, người lao động trong các công trình, phần việc, sản phẩm...

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>