Cần chú trọng tuyên truyền, kiểm tra công tác cải cách hành chính

12/01/2023 | 06:50 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 11-1, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ.

Ông Nguyễn Minh Trí (giữa), Giám đốc Sở Nội vụ, trao giấy khen cho 4 tập thể đạt thứ hạng cao trong phong trào thi đua ngành nội vụ năm 2022. 

Năm 2022, các nhiệm vụ đặt ra của ngành nội vụ đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của tỉnh đề ra. Quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Toàn ngành thường xuyên quan tâm, nắm tình hình nhằm kịp thời chỉ đạo, uốn nắn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giúp chính quyền cơ sở phát huy tốt những kết quả đạt được, hoạt động ngày một hiệu quả hơn.

Công chức, viên chức ngành nội vụ luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chủ động tham mưu kịp thời các chủ trương, chính sách, chỉ đạo cấp trên theo quy định. Đảm bảo hoạt động công vụ của các ngành, đơn vị đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong nhiệm vụ chính trị hiện nay. Cùng với đó, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được quan tâm sâu sát, đầu mối bên trong của các cơ quan, đơn vị được rà soát kỹ lưỡng, sắp xếp tinh gọn, khoa học và hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác chỉ đạo, điều hành hướng tới xây dựng chính quyền số.

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh ngày càng hoàn thiện, tiếp tục phát huy và đạt được những kết quả khả quan. Các đơn vị, tổ chức, địa phương trên địa bàn đã quan tâm và chủ động trong thực hiện cải cách hành chính; đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân đúng thời gian quy định. 

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường và thực hiện thường xuyên trong toàn ngành, qua đó nhằm đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời công tác công vụ, tác phong, lề lối làm việc trong quá trình thực thi công vụ.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành nội vụ còn gặp phải một số tồn tại, hạn chế như: Nhận thức về vai trò, nhiệm vụ trong công tác nội vụ tại một số cơ quan, đơn vị chưa cao; công tác tuyên truyền cải cách hành chính thời gian qua mặc dù được tỉnh quan tâm chỉ đạo sâu sát, có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá ngành nội vụ đã nỗ lực tham mưu triển khai, thực hiện khối công việc rất lớn, thu về nhiều kết quả đáng phấn khởi, góp phần vào thành tích phát triển chung của tỉnh. Nổi bật là công tác tham mưu, rà soát, sắp xếp chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành theo quy định. Thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế theo chỉ đạo của Trung ương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng từng bước chuẩn hóa, trình độ nguồn nhân lực của tỉnh được nâng lên, góp phần đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023, ông Đồng Văn Thanh yêu cầu Sở Nội vụ chủ động tham mưu trong công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo theo quy định. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng Đề án vị trí việc làm; điều chỉnh Đề án vị trí việc làm đảm bảo phù hợp. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đơn vị có liên quan sớm hoàn chỉnh Đề án Đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ. Chủ động kiểm tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giải quyết nghỉ hưu, nghỉ việc cho kịp thời. Đồng thời, phải thực hiện rà soát và xây dựng kế hoạch thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2023 theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý ngành nội vụ cần chú trọng tuyên truyền, kiểm tra công tác cải cách hành chính, đặc biệt quan tâm đến các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, phấn đấu chỉ số cải cách hành chính phải nằm trong nhóm 30 tỉnh đứng đầu của cả nước. Quan tâm hơn nữa công tác văn thư lưu trữ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ, số hóa tài liệu, trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức…

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ tặng giấy khen cho 4 tập thể đạt thứ hạng cao trong phong trào thi đua ngành nội vụ năm 2022.

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>