Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với huyện Long Mỹ

21/09/2022 | 08:27 GMT+7

(HG) - Ngày 20-9, ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng đoàn khảo sát có buổi làm việc với huyện Long Mỹ về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới”.

Tại đây, đoàn đã tiến hành kiểm tra văn bản của cấp ủy, chính quyền đã ban hành để triển khai thực hiện về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân địa bàn huyện Long Mỹ. Theo đó, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20, trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến hiệu quả, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, do yêu cầu của người bệnh ngày càng cao, trang thiết bị chưa đáp ứng, tình trạng đội ngũ y, bác sĩ còn thiếu và yếu, cơ sở vật chất chưa đáp ứng so với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, dẫn đến thực hiện một số chỉ tiêu nhiệm vụ trong Nghị quyết số 20 chưa đạt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Phát biểu tại buổi khảo sát, ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho rằng huyện Long Mỹ đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 khá hiệu quả. Tuy trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ y, bác sĩ còn thiếu, nhưng với sự nỗ lực đã thực hiện có nhiều chỉ tiêu đạt tỷ lệ cao. Ông yêu cầu huyện tiếp tục rà soát hồ sơ, sổ sách, hoàn thiện các báo cáo theo đúng với yêu cầu thực tế của địa phương, làm rõ thực trạng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, đánh giá sự vào cuộc của hệ thống chính trị, trên cơ sở đó gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chuẩn bị cho việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện tranh thủ sự hỗ trợ của ngành y tế tỉnh, quan tâm đội ngũ y, bác sĩ hiện có, đồng thời có kế hoạch thu hút lực lượng y, bác sĩ bên ngoài về phục vụ tại địa phương để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân địa bàn huyện.

 TRẦN THANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>