• Khởi công xây dựng tuyến đường Vĩnh Tường
  • 09:03, 26/05/2023
  • (HG) - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp với Tổ chức VESAF, NET (Hoa Kỳ) cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công công trình lộ giao thông nông thôn tuyến đường Vĩnh Tường (đường VESAF 19),
  • Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
  • 14:48, 25/05/2023
  • (HGO) – Sáng ngày 25-5, Tỉnh uỷ Hậu Giang tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; triển khai chuyên đề Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chuyên đề “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”.
  • Giám sát thực hiện chương trình, đề án hỗ trợ phụ nữ
  • 18:32, 24/05/2023
  • (HG) - Sáng ngày 24-5, Đoàn giám sát của Hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030” và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939) trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.