• Tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
  • (HG) - Trong quý I/2023, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 25 đảng viên, giảm 2 đảng viên so cùng kỳ; với các hình thức: khiển trách 19, cảnh cáo 2, cách chức 1, khai trừ 3. Việc xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình.
  • Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính làm Phó Giám đốc Sở Y tế
  • 18:57, 08/03/2023
  • (HG) - Ngày 8-3, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định về công tác cán bộ, cụ thể công bố và trao Quyết định Số 305/QĐ-UBND ngày 1/3/2023 về việc điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Ngân, Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế, thời gian 5 năm kể từ ngày ký quyết định.
  • Chi cục Thuế khu vực 3 tập huấn các chính sách thuế năm 2023
  • 18:56, 08/03/2023
  • (HG) - Chi cục Thuế khu vực 3 vừa tổ chức buổi tập huấn các chính sách thuế năm 2023. Tham gia buổi tập huấn có 150 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hộ kê khai thuế trên địa bàn thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp.