• Thanh niên phải có mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
  • (HGO) – Sáng ngày 22 – 3, Văn phòng Chính phủ phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0”. Dự hội nghị có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.