• Tiếng ru từ đảo xa
  • 07:52, 09/02/2018
  • Ầu ơ văng vẳng lời ru Đong đưa theo gió mùa thu la đà Tiếng ru con phía đảo xa Thuyền cha vượt sóng biển ra quăng chài
  • Tình Bác
  • 07:49, 09/02/2018
  • Xuân về tình Bác giữa lòng ta Người chúc cháu con chúc mọi nhà Tiền tuyến vững tay cùng giữ nước Hậu phương bền chí để tăng gia
  • Ký ức thời gian
  • 08:45, 29/07/2016
  • Năm tháng trôi qua Khó khăn, thử thách Cuộc sống thăng trầm Việc nước, việc nhà