Truy thu và xử phạt tiền thuế 9,5 tỉ đồng

29/07/2022 | 09:23 GMT+7

(HG) - Theo Cục Thuế tỉnh, qua thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh phân tích hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế theo nguyên tắc quản lý rủi ro đối với 1.290 hồ sơ của người nộp thuế. Qua kiểm tra chấp nhận 1.288 hồ sơ, đề nghị người nộp thuế điều chỉnh 2 hồ sơ.

Theo đó, qua công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 133 doanh nghiệp, đạt 51,15%. Tổng số thuế truy thu và xử phạt ước thực hiện là 9,5 tỉ đồng, người nộp thuế đã nộp 5,2 tỉ đồng, đạt 54,74% số tiền truy thu và xử phạt qua thanh tra, kiểm tra.

Hiện nay, Cục Thuế tỉnh tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế đảm bảo hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 được Tổng cục Thuế, Cục Thuế phê duyệt; đôn đốc thu, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước các khoản tăng thu theo kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền. Tăng cường khai thác nguồn thu bằng cách đẩy mạnh thực hiện rà soát, đánh giá, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu thuế trên địa bàn, nhất là các nguồn thu không ổn định nhằm góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước. Chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc trong nhập dữ liệu kết quả công tác thanh tra, kiểm tra hàng tháng vào ứng dụng hỗ trợ thanh tra kiểm tra (TTR) để kịp thời có số liệu báo cáo kết quả thường xuyên và đột xuất; thực hiện nhập nội dung cuộc thanh tra, kiểm tra vào ứng dụng nhật ký điện tử (iTNK) đảm bảo đầy đủ, kịp thời đúng thời gian quy định. Đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, lựa chọn doanh nghiệp có rủi ro về thuế để lập danh sách phải thanh tra, kiểm tra trong năm tiếp theo.

TRÂM ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>