Truy thu và xử phạt chậm nộp thuế trên 14 tỉ đồng

19/10/2021 | 07:49 GMT+7

(HG) - Cục Thuế tỉnh cho biết, trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại 199 doanh nghiệp, trong đó thanh tra tại trụ sở 15 doanh nghiệp, ngành thuế tỉnh đã truy thu, xử phạt và tính chậm nộp 14,1 tỉ đồng. Theo đó, các doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách nhà nước được 10,5 tỉ đồng, bằng 74,32% tổng số thuế truy thu, xử phạt và tính chậm nộp. Đồng thời qua thanh tra, kiểm tra đã giảm khấu trừ số tiền trên 2,2 tỉ đồng và giảm lỗ số tiền trên 11 tỉ đồng. Ngoài ra, thực hiện kiểm tra sau hoàn thuế đối với 7 doanh nghiệp có rủi ro, với tổng số hồ sơ hoàn là 39 hồ sơ. Trong đó, kiểm tra của năm trước năm báo cáo 31 hồ sơ và 8 hồ sơ trong kỳ báo cáo thì qua kiểm tra không phát sinh số thuế truy hoàn, phạt và chậm nộp.

Tính từ đầu năm đến nay, đối với công tác thanh tra tại trụ sở ngành thuế tỉnh đã thực hiện đạt 88,24% và kiểm tra đạt 93,88% kế hoạch Tổng cục Thuế giao. Hiện nay, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch của Tổng cục Thuế và Cục Thuế đã đề ra.

T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>