Triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

31/05/2022 | 08:55 GMT+7

(HG) - Cục Thuế tỉnh cho biết, ngày 16/5/2022 Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 1604/TCT-KK về việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế (ĐKT) lần đầu, thay đổi thông tin ĐKT của cá nhân không kinh doanh qua Cổng dịch vụ công quốc gia có kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành Thuế đáp ứng thủ tục đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh trên Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Theo đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân không kinh doanh bằng phương thức điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, cụ thể một số nội dung như sau.

Phạm vi triển khai, người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng điện tử đến cơ quan thuế qua dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT- BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế. Thời gian triển khai, bắt đầu từ ngày 18-5-2022. Hướng dẫn đăng ký thuế điện tử đối với hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đến cơ quan thuế qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Đồng thời, Tổng cục Thuế nhấn mạnh đây là dịch vụ đăng ký thuế mà người nộp thuế thực hiện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, do đó cần đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ thuế điện tử mà ngành thuế đã phối hợp với các bộ, ngành khác cung cấp dịch vụ công ngày càng thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

TRÂM ANH 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>

-