Tổng thu ngân sách vượt dự toán

30/11/2022 | 05:33 GMT+7

(HG) - Tính đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước thu được trên 11.954 tỉ đồng, đạt 136,71% dự toán Trung ương, đạt 101,53% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

 Trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 5.667 tỉ đồng, đạt 124,78% dự toán Trung ương và đạt 118,07% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Thu nội địa được trên 5.044 tỉ đồng, đạt 124,79% dự toán Trung ương và đạt 117,31% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 623,39 tỉ đồng, đạt 124,68% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Theo đó, Trung ương trợ cấp trên 3.880 tỉ đồng, đạt 92,35% dự toán Trung ương, đạt 89,22% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Bên cạnh thu ngân sách đạt dự toán giao, các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước được thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Ước tổng chi ngân sách địa phương 11 tháng đầu năm trên 7.756 tỉ đồng, đạt 100,46% dự toán Trung ương giao. Trong đó, chi xây dựng cơ bản được 3.918,22 tỉ đồng, đạt 121,21% dự toán Trung ương giao và chi thường xuyên được 3.744,26 tỉ đồng, đạt 85,81% dự toán Trung ương giao.

T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>

-