Tổng thu ngân sách nhà nước đạt và vượt dự toán năm

28/10/2022 | 10:02 GMT+7

(HG) - Ước tổng thu ngân sách nhà nước tháng 10 được trên 702 tỉ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước được trên 10.963 tỉ đồng, đạt 125,37% dự toán Trung ương, đạt 95,74% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 10 được 388,45 tỉ đồng, lũy kế được 5.086,52 tỉ đồng, đạt 111,99% dự toán Trung ương, đạt 105,97% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Còn lại là thu Trung ương trợ cấp tháng 10 trên 314 tỉ đồng, lũy kế được 3.534 tỉ đồng, đạt 84,11% dự toán Trung ương, đạt 81,31% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Theo đó, tháng 10 thu nội địa được 330 tỉ đồng, lũy kế 10 tháng thu được 4.502 tỉ đồng, đạt 111,38% dự toán Trung ương và đạt 104,70% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 58,45 tỉ đồng, lũy kế được 584,52 tỉ đồng, đạt 116,90% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Hiện nay, ngành thuế tỉnh và các địa phương đang tập trung cho công tác thu, quản lý nguồn thu, khai thác nguồn thu và chuẩn bị tốt cho dự toán, công tác thu năm 2023.

TRÂM ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>