Tổng thu ngân sách nhà nước đạt dự toán trung ương

30/09/2022 | 07:42 GMT+7

(HG) - Ước tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm được trên 10.146 tỉ đồng, đạt 116,03% dự toán Trung ương, đạt 88,61% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 9 tháng  được 4.670  tỉ đồng, đạt 102,82% dự toán Trung ương, đạt 97,29% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và thu từ Trung ương trợ cấp trên 3.134 tỉ đồng, đạt 74,58% dự toán Trung ương, đạt 72,11% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Trong tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thì thu nội địa được 4.131 tỉ đồng, đạt 102,22% dự toán Trung ương và đạt 96,09% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 538 tỉ đồng, đạt 107,65% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

TRÂM ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>