Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng tăng trưởng trên 5%

31/05/2022 | 09:07 GMT+7

(HG) - Từ đầu năm đến nay, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên toàn địa bàn là 17.948 tỉ đồng, tăng trưởng 5,37% so với cuối năm 2021. Hiện tại, vốn huy động đáp ứng được 55,83% cho hoạt động tín dụng. Ước thực hiện đến cuối tháng 5, tổng vốn huy động trên toàn địa bàn đạt 18.119 tỉ đồng, tăng trưởng 6,38% so với cuối năm 2021.

Tính đến nay, tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh là 32.147 tỉ đồng, tăng trưởng 8,75% so với cuối năm 2021. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn là 16.685 tỉ đồng, chiếm 51,90% tổng dư nợ; dư nợ cho vay trung, dài hạn là 15.462 tỉ đồng, chiếm 48,10% tổng dư nợ. Ước thực hiện đến cuối tháng 5, dư nợ đạt 32.262 tỉ đồng, tăng trưởng 0,36% so với cuối tháng 4, tương ứng tăng trưởng 9,14% so với cuối năm 2021.

Thời gian qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thường xuyên đánh giá về tình hình tín dụng theo ngành, lĩnh vực để điều chỉnh kế hoạch tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng, diễn biến tình hình thực tế. Mở rộng tín dụng có hiệu quả đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng. Tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Đồng thời, đã kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Ước thực hiện đến cuối tháng 5, nợ xấu toàn địa bàn vẫn được kiểm soát ở mức an toàn theo mục tiêu đề ra, thấp hơn 3%/tổng dư nợ.

T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>