Thu ngân sách đạt nhiều kết quả nổi bật

29/07/2022 | 09:13 GMT+7

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiểm soát tốt nên hoạt động sản xuất kinh doanh dần hồi phục. Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng, từ đó các doanh nghiệp, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh có sự tăng tốc đã tạo thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách những tháng đầu năm.

Nguồn thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến nay đạt 47,04%.

Nhiều kết quả nổi bật

Theo Cục Thuế tỉnh, những tháng đầu năm nay tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã phục hồi, phát triển và đạt được những kết quả tích cực. Tình hình sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, một số mô hình liên kết, sản xuất phát triển, nhân rộng. Tình hình chăn nuôi ổn định theo hướng gia trại, trang trại. Sản xuất và tiêu thụ nông sản đáp ứng tốt nhu cầu thị trường tiêu thụ trong tỉnh. Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ đã phục hồi và phát triển.

Nhờ vậy, đến nay tổng thu nội địa được 3.066 tỉ đồng, đạt trên 75% dự toán Bộ Tài chính và đạt 71% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất là 2.827 tỉ đồng, đạt trên 73% dự toán Bộ Tài chính và đạt gần 69% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh, cho biết: Cục Thuế đã chỉ đạo các chi cục thuế khu vực triển khai thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế, chú trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt là các chính sách thuế mới, chính sách, cơ chế thuế, phí, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thanh tra, kiểm tra chống thất thu, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường thu hồi nợ đọng. Đặc biệt, quan tâm đến công tác hỗ trợ người nộp thuế để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Mặc dù trong điều kiện ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng những tháng đầu năm 2022 ngành thuế đã làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, vận động người nộp thuế khai thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý nợ thuế. Ngay từ đầu năm Cục Thuế đã giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2022 cho Chi cục Thuế các khu vực và các phòng có liên quan thực hiện rà soát, đối chiếu, phân loại và lập kế hoạch đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định. Từ đó, góp phần quan trọng trong công tác thu thuế những tháng đầu năm.

Cụ thể, thực hiện công khai thông tin 2.581 người nộp thuế có số tiền thuế nợ quá hạn trên 90 ngày, chây ì không chấp hành nộp thuế vào ngân sách nhà nước (NSNN), với số tiền 427 tỉ đồng. Thu thập thông tin tài khoản ngân hàng đối với 66 lượt người nộp thuế và thu thập thông tin hóa đơn đối với 18 lượt người nộp thuế có tiền thuế nợ trên 90 ngày phải thực hiện cưỡng chế. Ban hành 51 Quyết định cưỡng chế nợ thuế, với số tiền 7,4 tỉ đồng. Đồng thời, xử lý tốt các khoản nợ đủ điều kiện khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết 94 của Quốc hội. Tham mưu, đề nghị UBND tỉnh xóa nợ tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp 21 người nộp thuế với số tiền là 4,538 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng kiến nghị và xử lý các khoản nợ đủ điều kiện khoanh nợ theo Luật Quản lý thuế. Theo đó, công tác thu nợ thuế được ngành thuế quan tâm thực hiện để đảm bảo hạn chế tình trạng nợ thuế. Tổng số tiền thuế nợ thu được là 1.039 tỉ đồng, trong đó thu nợ năm trước là 572 tỉ đồng.

Là đơn vị có tổng nguồn thu đã đạt dự toán, ông Đỗ Hoàng Nhàn, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực III, phấn khởi cho biết: Đến thời điểm này, tổng nguồn thu nội địa chi cục đã thu đạt và vượt dự toán giao, với tỷ lệ đạt 124% dự toán pháp lệnh. Nếu trừ nguồn thu tiền sử dụng đất tổng thì thu đạt 103% dự toán. Trong đó, cả 2 địa bàn huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy đều đạt dự toán năm 2022.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra, chi cục đã tập trung phân tích cơ sở dữ liệu, dự báo sát nguồn thu, đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch thu cả năm 2022, đặc biệt là phân tích rõ nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng khoản thu, sắc thuế để khai thác các nguồn thu còn tiềm năng. Thường xuyên tính toán, xác định kịp thời số thuế miễn, giảm để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn, chủ động triển khai các giải pháp chống thất thu và khai thác nguồn thu để bù đắp các khoản hụt thu ngân sách.

Đẩy mạnh các giải pháp thu

Theo ông Trần Văn Xem, Chi cục phó Chi cục Thuế khu vực I, trong những tháng đầu năm nay, với sự hồi phục của nền kinh tế đã giúp cho công tác thu thuận lợi. Tổng nguồn thu của Chi cục thuế khu vực thực hiện đạt trên 92%, trong đó địa bàn thành phố Vị Thanh đã đạt vượt dự toán pháp lệnh. Hiện nay, chi cục tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương để tranh thủ sự ủng hộ trong công tác thu NSNN. Thường xuyên rà soát, bám sát các chỉ tiêu trên giao, cân đối nguồn thu, nhân lực và khả năng thực hiện nhiệm vụ để chỉ đạo điều hành các bộ phận chuyên môn trong chi cục phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

Để thực hiện hoàn thành dự toán thu do Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao và phấn đấu vượt dự toán được giao, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh, cho biết: Cục Thuế tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các vấn đề liên quan đến thu NSNN gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu, đảm bảo hoàn thành dự toán thu năm 2022. Nâng cao công tác phân tích, dự báo tình hình thu, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các khoản thu, sắc thuế còn thất thu, nhằm phục vụ tốt cho công tác lập khái toán và dự toán thu NSNN năm 2023. Đẩy mạnh công tác quản lý, đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đọng và cưỡng chế nợ thuế...

Tính theo nguồn thu, sắc thuế đến nay toàn tỉnh đã có 12/14 nguồn thu vượt tiến độ so với yêu cầu thực hiện dự toán, đặc biệt là có một số nguồn thu cao như thu quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế. Có 2 nguồn thu chưa theo tiến độ là thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Có 5/5 đơn vị thu ngân sách nhà nước vượt tiến độ so với yêu cầu dự toán.

 

Bài, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>

-