Tăng cường thực hiện kiểm soát thanh toán các khoản chi

20/05/2024 | 09:50 GMT+7

Kho bạc Nhà nước Hậu Giang đã triển khai Thông tư số 17/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước đến các đơn vị sử dụng ngân sách, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn. Đâu là những vấn đề các đơn vị cần lưu ý, phóng viên Báo Hậu Giang có trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Trí (ảnh), Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, xung quanh nội dung này.

Thưa ông, để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), trong thời gian qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hậu Giang đã thực hiện các giải pháp kiểm soát chi như thế nào ?

- Thời gian qua, ngành KBNN đã thực hiện mạnh mẽ việc cải cách trong công tác kiểm soát chi NSNN và mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến KBNN đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm hồ sơ, tài liệu giấy; giảm đầu mối kiểm soát chi thông qua cơ chế một cửa một giao dịch viên; giảm thời gian kiểm soát, thanh toán, tăng tính công khai, minh bạch, xác định rõ vai trò, trách nhiệm giữa cơ quan kiểm soát thanh toán và đơn vị sử dụng ngân sách.

Từ đầu năm đến nay, qua kiểm soát chi, KBNN phát hiện 6.916 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định.

Bên cạnh đó, KBNN Hậu Giang thường xuyên tổ chức tập huấn triển khai các thông tư của Bộ Tài chính, như hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN, hướng dẫn chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN, hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN cho công chức làm công tác kiểm soát chi, giúp cho công tác kiểm soát chi được thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với KBNN. Đồng thời làm tốt công tác tổng hợp và báo cáo, thông tin về số liệu, tiến độ chi NSNN cho các cấp lãnh đạo và chính quyền địa phương để phục vụ kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành NSNN.

Qua kiểm soát chi đã góp phần tích cực trong công tác quản lý và đem lại lợi ích cho NSNN như thế nào, thưa ông ?

- Trong 4 tháng đầu năm, KBNN Hậu Giang đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách địa phương đạt 1.540 tỉ đồng, bằng 28,68% dự toán HĐND tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2024 đạt 1.240 tỉ đồng, bằng 21,63% kế hoạch; lũy kế giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch vốn kéo dài đạt 60 tỉ đồng, bằng 15,02% kế hoạch. Thông qua công tác kiểm soát chi, KBNN Hậu Giang đã phát hiện 6.916 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định với số tiền gần 761 tỉ đồng, đã yêu cầu đơn vị sử dụng ngân sách bổ sung các thủ tục cần thiết. Qua đó, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng vốn NSNN.

Các khoản chi NSNN luôn được KBNN kiểm soát chặt chẽ đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức của cấp có thẩm quyền ban hành, có đầy đủ hồ sơ, thủ tục khi thanh toán. Việc thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định giúp đảm bảo sử dụng hiệu quả NSNN, nâng cao hiệu quả kiểm soát chi NSNN qua KBNN.

Thưa ông, trong tháng 5 này KBNN Hậu Giang đang chú trọng kiểm soát chi như thế nào ?

- Vừa qua, KBNN Hậu Giang đã triển khai Thông tư số 17/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước (Thông tư này có hiệu lực từ tháng 5-2024) đến các đơn vị sử dụng ngân sách để thực hiện, trong đó lưu ý một số điểm mới như về nguyên tắc, hình thức kiểm soát chi...

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo, quán triệt công chức làm công tác kiểm soát chi thực hiện nghiêm Chỉ thị số 589/CT-KBNN ngày 07/02/2023 của Tổng Giám đốc KBNN về việc tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN. Thực hiện kiểm soát, thanh toán khi chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách gửi đến KBNN theo quy định. Tuyệt đối không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do.

Thưa ông, để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước, hiện nay trong công tác phối hợp được thực hiện như thế nào ?

- KBNN Hậu Giang đã tham mưu cho UBND tỉnh và thực hiện nghiêm túc trong việc thu hồi tạm ứng của các công trình, dự án tồn đọng các năm trước với số tiền 264 tỉ đồng. Bên cạnh đó, KBNN Hậu Giang luôn chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan, các đơn vị dự toán và chủ đầu tư trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện dự toán NSNN hàng năm, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, nhưng vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN.

Xin cảm ơn ông !

T.XOÀN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>