Sẽ sử dụng mã định danh cá nhân thay cho mã số thuế

30/03/2023 | 18:29 GMT+7

Để chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế với mã số định danh cá nhân nhằm cụ thể hóa Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06), phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn Phó Cục trưởng Cục Thuế Hậu Giang Lê Anh Tuấn (ảnh) xung quanh nội dung này.

Thưa ông, hiện nay ngành đang làm như thế nào để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới sử dụng mã định danh cá nhân thay cho mã số thuế ?

- Căn cứ khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định, khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. Triển khai thực hiện Đề án 06/QĐ-TTg đồng thời chuẩn bị cho việc chuyển đổi sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Tổng cục Thuế đã triển khai các giải pháp kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư của Bộ Công an để truy vấn thông tin mã định danh của các mã số thuế cá nhân. Kết quả truy vấn còn nhiều trường hợp mã số thuế chưa xác định được mã định danh do thông tin người nộp thuế kê khai chưa đầy đủ, chính xác hoặc chưa được cập nhật kịp thời.

Để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế, Cục Thuế Hậu Giang đang chuẩn bị rà soát đối tượng mã số thuế cá nhân phục vụ chuyển đổi mã định danh làm mã số thuế.

Thưa ông, những đối tượng nào được rà soát lần này ?

- Các đối tượng là các mã số thuế của cá nhân có quốc tịch Việt Nam và các cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (NSNN) theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc NSNN; cá nhân đại diện hộ kinh doanh sử dụng mã số thuế (MST) 10 số để kê khai các nghĩa vụ thuế của cá nhân đại điện hộ kinh doanh.

Thưa ông, mục tiêu rà soát lần này như thế nào ?

- Đối với mục tiêu rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, phải đảm bảo cập nhật đầy đủ, chính xác 3 thông tin: họ và tên; số căn cước công dân (CCCD) hoặc số chứng minh nhân dân (CMND) còn hiệu lực hoặc số định danh đối với cá nhân chưa có CCCD hoặc CMND; ngày, tháng, năm sinh của cá nhân vào dữ liệu của các mã số thuế thuộc phạm vi rà soát để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đảm bảo mỗi cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân.

Ngành thuế đẩy nhanh chuyển đổi số để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Thưa ông, nội dung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân được thực hiện như thế nào ?

- Để đảm bảo mục tiêu về rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân nêu trên, Tổng cục Thuế dự kiến tổ chức triển khai rà soát dữ liệu mã số thuế cá nhân theo các giai đoạn có ưu tiên các nội dung rà soát trong từng giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 (đến ngày 30-4-2023) thì tập trung triển khai việc rà soát dữ liệu đăng ký thuế của các MST cá nhân chưa đủ thông tin để truy vấn sang Bộ Công an tại cơ quan thuế các cấp.

Trong giai đoạn 2 (từ ngày 01-5-2023 đến 30-6-2023), tiếp tục rà soát dữ liệu MST cá nhân chưa đủ thông tin để truy vấn sang Bộ Công an còn lại của giai đoạn 1. Tập trung thực hiện rà soát các trường hợp một mã định danh tương ứng với hơn một MST.

Còn ở giai đoạn 3 (từ ngày 01-7-2023 đến 31-12-2023) thì sử dụng mã định danh làm MST khi Thông tư sửa đổi Thông tư 105/2020/TT-BTC về đăng ký thuế được ban hành, có hiệu lực. Tiếp tục rà soát dữ liệu MST cá nhân còn lại chưa truy vấn được mã định danh cá nhân để chuyển đổi mã định danh làm MST.

Trước mắt tại giai đoạn 1, để đảm bảo mục tiêu dữ liệu đăng ký thuế cá nhân có đầy đủ 3 trường thông tin làm điều kiện truy vấn mã định danh cá nhân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Thuế đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế rà soát, thay đổi thông tin đăng ký theo từng nhóm đối tượng và tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân theo hướng dẫn của Tổng cục thuế.

Xin cảm ơn ông !

T.XOÀN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>