Quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí

30/12/2022 | 08:24 GMT+7

(HG) - Theo Cục Thuế tỉnh, ngày 22-12-2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.

Thông tư quy định người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí bằng một trong các hình thức như sau: Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí bằng một trong các hình thức nộp phí, lệ phí theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng. Đối với phí, lệ phí do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu, người nộp phí, lệ phí nộp vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nộp phí vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước. Nộp phí, lệ phí qua tài khoản của cơ quan, tổ chức nhận tiền khác với tổ chức thu phí, lệ phí (áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính). Trong thời hạn 24 giờ tính từ thời điểm nhận được tiền phí, lệ phí, cơ quan, tổ chức nhận tiền phải chuyển toàn bộ tiền phí, lệ phí thu được vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc chuyển toàn bộ tiền phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước, nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nộp phí, lệ phí bằng tiền mặt cho tổ chức thu phí, lệ phí.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định bãi bỏ 126 điều, khoản, điểm của các Thông tư quy định thu phí, lệ phí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22-12-2022.

TRÂM ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>