Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú

30/12/2022 | 08:24 GMT+7

(HG) - Theo Cục Thuế tỉnh, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 5-2-2023.

Theo đó, Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý đối với các loại lệ phí đăng ký cư trú gồm lệ phí đăng ký thường trú, lệ phí đăng ký tạm trú, lệ phí gia hạn tạm trú, lệ phí tách hộ. Mức thu cụ thể lệ phí thực hiện theo quy định. Đối với đăng ký thường trú là 20.000 đồng/lần đối với công dân nộp hồ sơ trực tiếp và 10.000 đồng/lần với công dân nộp hồ sơ online. Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú cho cá nhân, hộ gia đình thì mức phí lần lượt là 15.000 đồng/lần với công dân nộp hồ sơ trực tiếp và 7.000 đồng/lần với công dân nộp hồ sơ online. Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú theo danh sách thì mức thu lần lượt là 10.000 đồng/người/lần khi nộp hồ sơ trực tiếp và 5.000 đồng/người/lần khi nộp hồ sơ online. Tách hộ là 10.000 đồng/lần khi nộp hồ sơ trực tiếp và 5.000 đồng/lần khi nộp hồ sơ online.

Các trường hợp miễn lệ phí bao gồm trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, công dân thường trú tại các xã biên giới, công dân thường trú tại các huyện đảo; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật. Công dân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>