Phấn đấu thu đạt và vượt dự toán tối thiểu 5% trở lên

28/01/2022 | 02:29 GMT+7

(HGO) - Nhằm phát huy thành tích đạt được các năm qua, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, UBND tỉnh Hậu Giang phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN năm 2022.

Theo đó, phấn đấu 100% các đơn vị trên địa bàn tỉnh được giao dự toán thu NSNN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, phấn đấu thu đạt và vượt tối thiểu 5% trở lên dự toán thu NSNN do UBND tỉnh giao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế. Thực hiện tốt công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu đến ngày 31-12-2022 tổng nợ thuế (nợ có khả năng thu) không quá 5% so với tổng thu NSNN. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, thực hiện tốt việc kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử để tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Đối tượng thi đua là các chi cục thuế và Cục Thuế tỉnh. Tiêu chuẩn thi đua đối với các chi cục thuế, thu tổng nguồn do ngành thuế quản lý (không tính tiền sử dụng đất) vượt tối thiểu 5% dự toán UBND tỉnh giao. Đối với Cơ quan Cục Thuế, thu tổng nguồn do ngành thuế quản lý đạt từ 100% trở lên so với dự toán UBND tỉnh giao (không tính các khoản ghi thu, ghi chi tiền thuê đất; thu tiền sử dụng đất; thu xổ số kiến thiết). Đối với cơ quan Cục Thuế và các chi cục thuế khu vực không có công chức bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên, trừ những trường hợp do đơn vị phát hiện và xử lý hoặc chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết.

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>