Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hậu Giang: Hoàn thành trên 96% kế hoạch Trung ương giao

05/12/2023 | 06:21 GMT+7

(HG) - Trong 11 tháng của năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hậu Giang (chi nhánh) thực hiện cho vay đạt trên 1.064 tỉ đồng, tăng trên 62 tỉ đồng so với cùng kỳ 2022, với hơn 26.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Lũy kế đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách toàn chi nhánh thực hiện đạt 4.051 tỉ đồng, với hơn 100.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ.

Khách hàng vay vốn ở điểm giao dịch trên địa bàn huyện Châu Thành A.

So với kế hoạch được Trung ương giao, chi nhánh đã hoàn thành 96,1% kế hoạch được giao. Trong đó, tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng được Trung ương giao thực hiện hoàn thành 97,59% kế hoạch và các chương trình tín dụng nguồn vốn địa phương thì hoàn thành 82,51% kế hoạch. Trong cơ cấu dư nợ có 5 chương trình tín dụng chính sách có dư nợ lớn là cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay giải quyết việc làm, chương trình cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo. Chi nhánh đang thực hiện 8 chương trình cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ đạt trên 2.612 tỉ đồng, với gần 73.000 khách hàng vay vốn, chiếm tỷ lệ 64,46% tổng dư nợ.

Hiện nay, chi nhánh tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW theo Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công văn số 318-CV/TU ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để duy trì, nâng cao chất lượng tín dụng, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Tập trung triển khai cho vay tăng trưởng dư nợ đối với các chương trình tín dụng được giao năm 2023, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn, triển khai cho vay xoay vòng đối với các chương trình tín dụng còn được tiếp tục đầu tư; điều hành chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng theo chỉ đạo tại văn bản số 01/NHCS-KHNV ngày 01/01/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội. Tham mưu Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị giao, điều chỉnh linh hoạt chỉ tiêu nguồn vốn giữa các chương trình tín dụng đúng theo quy định.

Tin, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>