Miễn giảm lãi đối với 268 khách hàng vay vốn

01/06/2022 | 06:10 GMT+7

(HG) - Đó là tổng số khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, miễn, giảm lãi. Từ ngày 23-1-2020 đến nay, toàn ngành ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, trong đó nợ gốc 2.738 tỉ đồng, nợ lãi 47,15 tỉ đồng, với 1.163 khách hàng; miễn, giảm lãi 169 tỉ đồng với 268 khách hàng, số tiền lãi được miễn, giảm là 0,78 tỉ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, doanh số cho vay mới lũy kế là 9.617 tỉ đồng. Dư nợ tín dụng tập trung vào các đề án, chương trình, chính sách tín dụng trọng điểm theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chính quyền địa phương. Cụ thể, các chương trình có dư nợ chiếm tỷ lệ cao và tăng là cho vay thu mua lúa, gạo xuất khẩu và tiêu dùng với dư nợ 2.754 tỉ đồng, tăng trưởng 24,56% so với cuối năm 2021; cho vay lĩnh vực kinh tế tập thể dư nợ 205 tỉ đồng, tăng trưởng 18,50% so với cuối năm 2021...

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>