Hướng dẫn sử dụng hóa đơn đối với hộ khoán

30/07/2021 | 09:46 GMT+7

(HG) - Theo Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh kể từ ngày 01/8/2021 Thông tư số 40/2021/TT- BTC có hiệu lực thi hành.

Theo đó, Cục Thuế giới thiệu một số điểm mới của Thông tư số 40/2021/TT-BTC về thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh so với quy định trước đây. Tại điểm mới 11, 12 hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng hóa đơn hộ khoán tại khoản 2, khoản 4 Điều 7; điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC như sau: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (hộ khoán) sử dụng hóa đơn lẻ theo từng số do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng số, không sử dụng hóa đơn quyển (trước đây được sử dụng hóa đơn quyển theo Thông tư 92/2015/TT-BTC). Trường hợp hộ khoán lựa chọn ổn định phương pháp tính thuế đến hết kỳ tính thuế năm 2021 theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 20 Thông tư số 40/2021/TT-BTC thì tiếp tục ổn định việc sử dụng hóa đơn cho đến hết kỳ tính thuế năm 2021.

Hồ sơ khai thuế hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh, bao gồm tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC; bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng ngành nghề với hoạt động kinh doanh của hộ khoán; bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ như: Bảng kê thu mua hàng nông sản nếu là hàng hóa nông sản trong nước; bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nếu là hàng cư dân biên giới nhập khẩu; hóa đơn của người bán hàng giao cho nếu là hàng hóa nhập khẩu mua của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong nước; tài liệu liên quan để chứng minh nếu là hàng hóa do cá nhân tự sản xuất, cung cấp...

TRÂM ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>