Hộ kinh doanh dừng hoạt động được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng

30/07/2021 | 09:46 GMT+7

(HG) - Theo Cục Thuế tỉnh, ngày 7-7-2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tại Chương IX quy định về hỗ trợ hộ kinh doanh. Để được hỗ trợ theo quy định, hộ kinh doanh có đủ các điều kiện là có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế. Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến ngày 31-12-2021 theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19. Mức hỗ trợ là 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh và được chi trả một lần cho hộ. Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này đến UBND cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31-1-2022.

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>