Giải ngân vốn cho 14 khách hàng

18/09/2022 | 13:48 GMT+7

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện Vị Thủy vừa giải ngân vốn cho 14 hộ vay ở địa bàn thị trấn Nàng Mau, với số tiền 400 triệu đồng. Trong đó, cho vay hỗ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 3 hộ, cho vay hộ nghèo 1 hộ, cho vay hộ cận nghèo 1 hộ, cho vay hộ mới thoát nghèo 5 hộ, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là 4 hộ. Nâng tổng dư nợ trên địa bàn thị trấn Nàng Mau trên 28,8 tỉ đồng. Tính đến nay, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Thủy trên 469 tỉ đồng.

Khách hàng đang giao dịch tại điểm thị trấn Nàng Mau.

Theo đó, thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, phòng giao dịch đã giải ngân cho 556  khách hàng, với số tiền trên 22,9 tỉ đồng. Hiện nay, phòng giao dịch tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ.

T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>