Gia hạn thời hạn nộp thuế

03/06/2022 | 15:01 GMT+7

(HG) - Theo Cục Thuế tỉnh, ngày 28-5-2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2022, với một số nội dung đáng lưu ý. Nghị định này quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31-12-2022.

Thời gian gia hạn được áp dụng cụ thể. Đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu), thời gian gia hạn là 6 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 5-2022 và quý I/2022. Như vậy, thời hạn nộp thuế GTGT của tháng, quý được gia hạn như sau: thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3-2022 chậm nhất là ngày 20-10-2022. Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4-2022 chậm nhất là ngày 20-11-2022. Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5-2022 chậm nhất là ngày 20-12-2022. Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6-2022 chậm nhất là ngày 20-12-2022. Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 7-2022 chậm nhất là ngày 20-12-2022. Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 8-2022 chậm nhất là ngày 20-12-2022. Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý I/2022 chậm nhất là ngày 30-10-2022. Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý II/2022 chậm nhất là ngày 31-12-2022.

Đối với thuế TNDN, việc gia hạn áp dụng với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức và thời gian gia hạn là 3 tháng. Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, việc gia hạn áp dụng với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2022 và thời gian gia hạn là chậm nhất ngày 31-12-2022. Đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh và thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31-5-2022 đến ngày 30-11-2022.

Về trình tự, thủ tục gia hạn thì người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính) theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30-9-2022, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp giấy đề nghị gia hạn. Trường hợp người nộp thuế có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn cơ quan thuế quản lý khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm truyền thông tin gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý có liên quan...

T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>