Đóng góp dự thảo Đề án hỗ trợ hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng

02/03/2023 | 06:32 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 1-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên có buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Hậu Giang để đóng góp cho dự thảo Đề án hỗ trợ hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đề nghị NHNN chi nhánh Hậu Giang đến ngày 25-3 hoàn thiện Đề án gửi về UBND tỉnh.

Đề án nhằm hiện thực hóa mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung. Chủ động đủ nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó kết hợp xây dựng nông thôn mới, đảm bảo không có ai bị bỏ lại phía sau, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo của cải, vật chất, tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Hậu Giang là tỉnh công nghiệp phát triển, đạt mức thu nhập khá trong vùng, đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển, thu nhập cao.

Phạm vi của đề án này tập trung cho vay vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và đối tượng chủ yếu là nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động sản xuất khu vực nông thôn. Về nguồn vốn đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng để phát triển bộ mặt nông thôn, giảm bớt tín dụng đen, mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội và an ninh chính trị.

Để đề án mang lại hiệu quả, các sở, ngành chuyên môn cũng đề xuất nên thực hiện đề án thí điểm và mang tính chất vi mô. Theo đó, do việc hạn chế của đối tượng trong Đề án chưa đủ tài sản đảm bảo, vì vậy nên thành lập nhóm để đối tượng tiếp cận được nguồn vốn vay; đồng thời cần làm rõ hơn sự cần thiết của đề án...

Theo NHNN chi nhánh Hậu Giang, trong tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn luôn chiếm tỷ trọng trên 50%, điều này cho thấy việc tổ chức triển khai, thực hiện các chính sách của Chính phủ, NHNN của các tổ chức trên địa bàn khá tốt, phù hợp với Nghị quyết của HĐND, kế hoạch của UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên cho rằng, để hoàn thiện đề án, về tên gọi sẽ là thí điểm, còn bố cục trong từng phần có bổ sung sửa đổi theo đóng góp của đại biểu trong cuộc họp; về phạm vi thực hiện đề án thí điểm trước tiên là 30% tổng số xã trên địa bàn. Trên cơ sở hiệu quả, các huyện, thị xã, thành phố đăng ký và có lộ trình thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh.

Tin, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích