Đã giải ngân gần 7,7 tỉ đồng vốn phi chính phủ nước ngoài

20/03/2023 | 10:43 GMT+7

(HG) - Trong năm qua, Hậu Giang đã tiếp nhận 15 chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài (giảm 34% so với năm 2021) với tổng mức đầu tư khoảng 13,7 tỉ đồng, tương đương khoảng 595.979 USD.

Nhiều chương trình, dự án phi Chính phủ nước ngoài đã được triển khai trên địa bàn tỉnh mang lại kết quả tích cực.

Đa số các tổ chức viện trợ là những tổ chức đã từng đến Hậu Giang và thực hiện chương trình thường xuyên qua các năm. Đến nay, đã giải ngân gần 7,7 tỉ đồng, đạt 57,04% tổng vốn cam kết. Phần vốn còn lại chưa giải ngân là một số dự án có tính chất xây dựng cơ bản, đang trong giai đoạn triển khai hồ sơ thủ tục hoặc mới khởi công. Lũy kế từ trước đến nay, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai khoảng 269 chương trình, dự án, với tổng số tương đương 392,085 tỉ đồng, giải ngân 309,784 tỉ đồng, đạt 79% tổng vốn cam kết. Một số tổ chức tiêu biểu như: Tổ chức Room to Read (RtR/Mỹ), Blue Deal và Hiệp hội nước Hà Lan, saigonchildren, Tổ chức Dariu…

Tin, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>