Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn

04/05/2023 | 07:35 GMT+7

(HG) - Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế trong nước và thế giới đã tác động tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, người dân; tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước 3 tháng đầu năm 2023 còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn chậm. Cho nên, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 8/4/2023 và Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 23/4/2023, ngày 23-4-2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24-4-2023 đến hết ngày 30-6-2024.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hậu Giang, thông tư quy định rõ đối tượng được quan tâm là những khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khó khăn trả nợ khoản vay phục vụ đời sống, tiêu dùng. Các khoản nợ được cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là các khoản cho vay và cho thuê tài chính. Các tổ chức tín dụng chủ động xem xét, đánh giá khó khăn của khách hàng để quyết định việc cơ cấu lại khoản nợ vay của khách hàng. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Cùng với các chính sách tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp đã và đang triển khai, chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN. Ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai quyết liệt, rà soát tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, kéo dài thời gian vay và trả nợ ngân hàng, tạo điều kiện tiếp tục quay vòng vốn và tiếp cận vốn vay mới phục vụ sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống, tiêu dùng, qua đó góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

MINH TRÍ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>