Cấp mới 381 mã số thuế

29/07/2022 | 09:23 GMT+7

(HG) - Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh thường xuyên theo dõi tình trạng kê khai thuế của người nộp thuế, đôn đốc người nộp thuế thực hiện khai thuế qua mạng và đăng ký nộp thuế điện tử. Toàn tỉnh đã cấp mới 381 mã số thuế, đồng thời thực hiện đóng 377 mã số thuế. Nâng tổng số đang quản lý 4.109 mã số thuế, trong đó loại hình doanh nghiệp 2.826 và các loại hình khác 1.283. Trong đó, có 2.300 doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử đạt 98,08% (số tiền thuế nộp điện tử đạt 99,95% và chứng từ nộp thuế điện tử đạt 98,91%). Tỷ lệ tờ khai đúng hạn, phải nộp là 21.628 tờ khai, đạt 99%.

Tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp nộp tờ khai thuế đạt 98% trở lên, thường xuyên đôn đốc doanh nghiệp mới thành lập đăng ký kê khai qua mạng và nộp thuế điện tử. Thực hiện công tác đăng ký thuế theo quy định. Tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp; tiếp nhận và giải quyết 100% hồ sơ hoàn thuế theo hình thức điện tử đúng quy định. Kiểm tra và thực hiện xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử trả kết quả đảm bảo thời gian quy định.

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>