Ban hành thể lệ chương trình “hóa đơn may mắn”

06/10/2022 | 11:30 GMT+7

(HG) - Nhằm thực hiện Công văn 3199/TCT-DNNCN ngày 29/8/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn”, Cục Thuế Hậu Giang đã ban hành thể lệ “Hóa đơn may mắn”.

Theo đó, chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ áp dụng đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua (Mã số thuế/căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu) không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất. Chương trình đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát của Hội đồng giám sát.

Đối tượng tham gia chương trình là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền) có người bán là tổ chức, cá nhân thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh quản lý và có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh. Định kỳ hàng quý, bắt đầu từ quý II/2022 và chậm nhất ngày 15-10-2022, Cục Thuế tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của quý II/2022 và công bố người trúng thưởng. Đối với các kỳ lựa chọn tiếp theo, chậm nhất ngày 15 tháng đầu quý sau, Cục Thuế tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của quý trước, công bố người trúng thưởng. Kết quả chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng đợt sẽ được Cục Thuế công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang (địa chỉ Website: https://haugiang.gdt.gov.vn) ngay trong ngày sau khi kết thúc chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng đợt. Thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả chương trình của từng đợt. Quá thời hạn này kết quả lựa chọn hóa đơn may mắn không còn giá trị nhận thưởng.

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>