• Phát huy hiệu quả chính sách tín dụng
 • 08:26, 16/06/2022
 • Chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.
 • Gia hạn thời hạn nộp thuế
 • 15:01, 03/06/2022
 • (HG) - Theo Cục Thuế tỉnh, ngày 28-5-2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN),
 • Hướng dẫn kê khai và nộp tiền sử dụng đất
 • 06:12, 01/06/2022
 • (HG) - Theo Cục Thuế tỉnh, tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.
 • Miễn giảm lãi đối với 268 khách hàng vay vốn
 • 06:10, 01/06/2022
 • (HG) - Đó là tổng số khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, miễn, giảm lãi.
 • Triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu
 • 08:55, 31/05/2022
 • (HG) - Cục Thuế tỉnh cho biết, ngày 16/5/2022 Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 1604/TCT-KK về việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế (ĐKT) lần đầu, thay đổi thông tin ĐKT của cá nhân không kinh doanh qua Cổng dịch vụ công quốc gia có kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

-