• Triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu
 • 08:55, 31/05/2022
 • (HG) - Cục Thuế tỉnh cho biết, ngày 16/5/2022 Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 1604/TCT-KK về việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế (ĐKT) lần đầu, thay đổi thông tin ĐKT của cá nhân không kinh doanh qua Cổng dịch vụ công quốc gia có kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.
 • Giải ngân cho 63 khách hàng
 • 06:55, 27/05/2022
 • (HG) - Đó là số khách hàng ở xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A mới được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Châu Thành A giải ngân vốn, với số tiền trên 1,7 tỉ đồng.
 • Giải ngân trên 1,6 tỉ đồng cho hộ vay
 • 18:27, 26/05/2022
 • (HGO) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Vị Thủy vừa mới tổ chức giải ngân trên 1,6 tỉ đồng cho 51 hộ vay vốn ở địa bàn xã Vị Thủy.
 • Giải ngân vốn cho 91 khách hàng
 • 08:04, 09/05/2022
 • (HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Thủy vừa giải ngân vốn cho 91 khách hàng với số tiền hơn 3 tỉ đồng. Các hộ được giải ngân vốn thuộc chương trình cho vay hộ