• Triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử
 • 19:16, 04/08/2022
 • (HG) - Theo Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, thực hiện Công văn số 2455/TCT-DNNCN ngày 12/7/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử, Cục Thuế Hậu Giang đã ban hành Công văn số 1231/CTHAG-TTHT thông báo một số nội dung hướng dẫn của Tổng cục Thuế.
 • Hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách
 • 18:49, 02/08/2022
 • Bằng sự nỗ lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, đến thời điểm này, thành phố Vị Thanh hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) cả năm 2022.
 • Truy thu và xử phạt tiền thuế 9,5 tỉ đồng
 • 09:23, 29/07/2022
 • (HG) - Theo Cục Thuế tỉnh, qua thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh phân tích hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế theo nguyên tắc quản lý rủi ro đối với 1.290 hồ sơ của người nộp thuế.
 • Cấp mới 381 mã số thuế
 • 09:23, 29/07/2022
 • (HG) - Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh thường xuyên theo dõi tình trạng kê khai thuế của người nộp thuế, đôn đốc người nộp thuế thực hiện khai thuế qua mạng và đăng ký nộp thuế điện tử.
 • Gần 10.000 hộ thoát nghèo nhờ tín dụng chính sách
 • 08:48, 27/07/2022
 • (HG) - Chiều ngày 26-7, thành phố Vị Thanh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.