• Đẩy mạnh triển khai thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng
  • 09:09, 28/02/2022
  • (HG) - Theo Cục Thuế Hậu Giang, thực hiện Công điện số 02/CĐ-TCT ngày 09/02/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15
  • Một số chính sách miễn, giảm thuế
  • 09:09, 28/02/2022
  • (HG) - Theo Cục Thuế tỉnh, để thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ, Cục Thuế đã có thông báo đến cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh về một số chính sách miễn, giảm thuế theo nghị định.
  • Tăng tốc chuyển đổi hóa đơn điện tử
  • 08:41, 28/02/2022
  • Triển khai thực hiện hóa đơn điện tử để thay thế cho hóa đơn giấy đã đem nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhất là nhanh chóng trong quá trình thực hiện nộp và hoàn thuế.