• Giải ngân vốn cho 91 khách hàng
 • 08:04, 09/05/2022
 • (HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Thủy vừa giải ngân vốn cho 91 khách hàng với số tiền hơn 3 tỉ đồng. Các hộ được giải ngân vốn thuộc chương trình cho vay hộ
 • Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách
 • 14:26, 08/05/2022
 • Nhờ thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình giảm nghèo, đặc biệt là sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay thoát nghèo mà nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững.
 • Tập trung giải ngân vốn theo Nghị quyết số 11
 • 18:21, 29/04/2022
 • (HGO) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Thủy vừa giải ngân cho 11 hộ vay vốn trên địa bàn huyện được vay các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.
 • Giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi
 • 08:24, 29/04/2022
 • (HG) - Chiều ngày 28-4, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Long Mỹ đã giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP. Trong đó, chương trình cho
 • Truy thu 1,7 tỉ đồng tiền thuế
 • 08:15, 29/04/2022
 • (HG) - Trong quý I/2022, Cục Thuế tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 45 doanh nghiệp đạt 17,31%. Trong đó, thanh tra thực hiện được 2/25 doanh nghiệp, đạt 8% kế hoạch. Đồng thời,