• Tập huấn mở rộng hóa đơn điện tử
  • 10:18, 24/03/2022
  • ​​​​​​​(HG) - Sáng ngày 23-3, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn mở rộng hóa đơn điện tử trực tuyến với 57 Cục Thuế, Chi cục Thuế trực thuộc các tỉnh, thành phố.
  • Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử
  • 05:54, 10/03/2022
  • (HG) - Nhằm thực hiện Quyết định của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời thực hiện công văn của Tổng Cục Thuế về việc phối hợp triển khai hóa đơn điện tử

-