• Giải ngân cho 63 khách hàng
 • (HG) - Đó là số khách hàng ở xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A mới được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Châu Thành A giải ngân vốn, với số tiền trên 1,7 tỉ đồng.
 • Giải ngân trên 1,6 tỉ đồng cho hộ vay
 • 18:27, 26/05/2022
 • (HGO) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Vị Thủy vừa mới tổ chức giải ngân trên 1,6 tỉ đồng cho 51 hộ vay vốn ở địa bàn xã Vị Thủy.
 • Giải ngân vốn cho 91 khách hàng
 • 08:04, 09/05/2022
 • (HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Thủy vừa giải ngân vốn cho 91 khách hàng với số tiền hơn 3 tỉ đồng. Các hộ được giải ngân vốn thuộc chương trình cho vay hộ
 • Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách
 • 14:26, 08/05/2022
 • Nhờ thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình giảm nghèo, đặc biệt là sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay thoát nghèo mà nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững.
 • Tập trung giải ngân vốn theo Nghị quyết số 11
 • 18:21, 29/04/2022
 • (HGO) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Thủy vừa giải ngân cho 11 hộ vay vốn trên địa bàn huyện được vay các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

-