• Biểu tình khổng lồ ở Israel
  • 05:44, 16/02/2023
  • Kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ lại gây ra cuộc biểu tình phản đối rầm rộ ở Israel. Vấn đề này đang được giới quan sát đặc biệt quan tâm.