• Nga, Trung Quốc phản ứng kết quả Hội nghị Thượng đỉnh G7
  • 18:29, 22/05/2023
  • Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, kết quả Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Hiroshima là một loạt các tuyên bố có tính chất chống Nga và chống Trung Quốc. Hội nghị do Nhật Bản làm chủ tịch được tổ chức tại Hiroshima từ ngày 19 đến 21-5.