Xã Vị Thắng diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ thành công tốt đẹp

25/08/2023 | 06:29 GMT+7

(HG) - Ngày 24-8, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023.

Cuộc diễn tập được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển hoạt động của xã vào các trạng thái quốc phòng, xử trí tình huống A2. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu.

Được sự thống nhất của Ban chỉ đạo diễn tập huyện Vị Thủy, xã Vị Thắng chỉ thực hiện diễn tập giai đoạn 1. Trên cơ sở các tình huống giả định của cuộc diễn tập, kíp tập đã thực hiện phần vận hành cơ chế với 7 cuộc họp, hành động của trưởng công an xã và trực ban cơ quan. Trong đó, tập trung vào 5 vấn đề huấn luyện, gồm: chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường, chuyển xã vào trạng thái có tình huống; xử lý tình huống bạo loạn vũ trang, khủng bố, giải thoát con tin; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển hoạt động xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; xử trí tình huống bạo loạn vũ trang, khủng bố giải thoát con tin; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển hoạt động của xã vào tình trạng chiến tranh.

Đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập huyện, cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đã hoàn thành các nội dung, chương trình kế hoạch đề ra. Các nội dung được chuẩn bị chu đáo, xử lý những vấn đề trọng tâm theo đúng kết cấu bài, động tác của từng vai diễn đã thể hiện tương đối hoàn chỉnh. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, vai trò làm tham mưu của quân sự, công an xã, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

HỮU HIỆP

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>