Thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp: Đang hoàn chỉnh văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ

22/07/2022 | 08:19 GMT+7

(HG) - Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp thông tin, để chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm nay, hai đơn vị quán triệt sâu rộng đến các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn hiểu rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của diễn tập nhằm nâng cao trách nhiệm của lực lượng tham gia; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị bảo đảm diễn tập đạt hiệu quả. Tổ chức xây dựng văn kiện sát với ý định diễn tập và tình hình thực tế địa phương; mỗi phòng, ban, ngành, địa phương tự tổ chức tập luyện; tổ chức họp luyện để mỗi vai diễn bám sát nội dung, nhiệm vụ…

Thành phố Ngã Bảy tổ chức họp luyện khu vực phòng thủ năm 2022 lần thứ 2.

Đến nay, thành phố Ngã Bảy đã 2 lần họp luyện và đang hoàn chỉnh văn kiện để cuối tháng 7 tổ chức diễn tập thử lần 1 và đầu tháng 8 tổ chức diễn tập thử lần 2. Còn huyện Phụng Hiệp đã tổ chức họp luyện lần 1, cuối tháng 7 sẽ tổ chức họp luyện lần 2.

Dự kiến, trung tuần tháng 8, thành phố Ngã Bảy sẽ diễn tập chính thức, còn huyện Phụng Hiệp vào cuối tháng 8.

 NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>