Sơ kết thực hiện các nghị quyết về dân quân tự vệ

20/09/2022 | 08:58 GMT+7

(HG) - UBND huyện Vị Thủy vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 02/2021 ngày 13/3/2021 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 35 ngày 9/7/2021 của HĐND huyện về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

Đến nay, lực lượng DQTV được xây dựng đúng theo quy mô, kiện toàn tổ chức, biên chế đạt 1,46% so với dân số, đạt 100% nghị quyết; xây dựng 1 tiểu đội dân quân thường trực cấp huyện hoạt động có hiệu quả; 75/75 ấp có ấp đội trưởng kiêm tiểu đội trưởng DQTV tại chỗ; công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao cho lực lượng DQTV đạt 100%. Kết quả huấn luyện đạt từ loại khá trở lên, trong huấn luyện đảm bảo về người và vũ khí trang bị, đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách cho lực lượng tham gia huấn luyện. Tổ chức hội thi, hội thao đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo chu đáo, chặt chẽ, an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng DQTV phối hợp tuần tra được hơn 6.700 cuộc; lao động giúp dân, khắc phục thiên tai và phòng, chống dịch bệnh hơn với 4.500 lực lượng tham gia…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vị Thủy, yêu cầu các ban chỉ huy quân sự huyện và các xã, thị trấn thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 02/2021 và Nghị quyết số 35, trong đó đảm bảo tốt các chế độ, chính sách cho lực lượng DQTV tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương đúng theo quy định; thường xuyên theo dõi, kiểm tra nhằm nâng chất lượng huấn luyện; phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác DQTV.

lVừa qua, UBND thị xã Long Mỹ tổ chức Hội nghị sơ kết Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thị xã Long Mỹ về phê duyệt đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng DQTV trên địa bàn thị xã Long Mỹ giai đoạn 2021-2025.

Qua triển khai nghị quyết, đến nay thị xã Long Mỹ đã quan tâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn Luật DQTV và các văn bản về công tác DQTV; công tác đăng ký, quản lý, xây dựng lực lượng và tổ chức biên chế DQTV được thực hiện đúng quy mô, tổ chức, với tổng số 1.022 DQTV, đạt 1,45% so với dân số. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao của lực lượng DQTV hàng năm đạt từ 80% tổng số DQTV đã xây dựng, đạt chỉ tiêu được giao; trong huấn luyện kết hợp với làm công tác vận động quần chúng và tham gia xây dựng nông thôn mới. Công tác cấp phát, biên chế, đăng ký, quản lý, cất giữ, bảo quản và sử dụng vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ đúng quy định, đảm bảo an toàn. Thường xuyên tổ chức tuần tra, trao đổi thông tin, giao ban định kỳ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kịp thời điều động 55 lực lượng DQTV tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, 85 cán bộ, chiến sĩ DQTV tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Ngọc Trương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ ghi nhận và biểu dương kết quả thực hiện của lực lượng DQTV trong thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết, ông đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng DQTV thị xã cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quản lý điều hành thực hiện Luật DQTV; thực hiện nghiêm các hướng dẫn thực hiện Nghị quyết và phối hợp với các xã, phường triển khai có hiệu quả Nghị quyết; tham mưu kịp thời các chế độ chính sách cho lực lượng DQTV; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các chế độ chính sách...

HỮU HIỆP - THẢO NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>