Nâng cao hơn nữa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

28/02/2024 | 07:18 GMT+7

(HG) - Trên cơ sở kết quả phân loại phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2023, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh vừa thống nhất lựa chọn các cơ quan, doanh nghiệp đủ điều kiện, tiêu chuẩn xây dựng điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024.

Đó là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang; xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh; xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ; thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy. Sau khi được chọn, lãnh đạo các đơn vị, địa phương cần quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các tiêu chí điển hình về phong trào này.

Liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo 138, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh chỉ đạo, năm 2024 Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh cần tiếp tục quán triệt và tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chỉ đạo lực lượng làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện các vụ, việc phức tạp để chủ động phối hợp với ngành, đơn vị chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết ổn định, hiệu quả ngay từ bước đầu, không để diễn biến phức tạp hoặc hình thành “điểm nóng” làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là công tác xây dựng, củng cố, nâng chất hoạt động các mô hình phòng, chống tội phạm; công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi chưa tiến bộ và người có nguy cơ vi phạm pháp luật; vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo được sự tin tưởng của Nhân dân, như thế mới có thể phát huy được hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

K.L

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>