Kiểm tra các đối tượng huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% trở lên khá, giỏi

06/03/2024 | 08:10 GMT+7

(HG) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa phát động thi đua trong huấn luyện năm 2024 với Chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”.

Lực lượng vũ trang tỉnh duyệt binh tại Lễ ra quân huấn luyện.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, trong đó quán triệt, học tập, triển khai, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, nhất là Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, định hướng, quản lý tư tưởng.

Thường xuyên bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiến hành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tích cực, chủ động tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 797 của Đảng ủy Quân khu, Nghị quyết số 26 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Tư lệnh Quân khu.

Đồng thời, tổ chức huấn luyện, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm chất lượng ngay từ tuần đầu, tháng đầu; kiểm tra 3 tiếng nổ đối với chiến sĩ mới chặt chẽ, 100% nội dung khá, giỏi, an toàn tuyệt đối. Huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm 100% quân số; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% trở lên khá, giỏi. Thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ các cấp đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối đạt mục đích yêu cầu đề ra.

Ngoài ra, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh theo tinh thần “7 dám” của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương: dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung. 100% cấp ủy, chỉ huy thực hiện nghiêm các quy chế, quy định; 100% cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>