Hiệu quả công tác đối thoại dân chủ trong lực lượng vũ trang

07/09/2023 | 05:47 GMT+7

Tại buổi đối thoại dân chủ của Bộ CHQS tỉnh, cán bộ có góp ý về một số chế độ đặc thù của cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ, sau khi được cấp ủy, chỉ huy tiếp thu và giải đáp, đơn vị đã thấu hiểu và an tâm thực hiện nhiệm vụ, không còn băn khoăn gì nữa.

Một buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ tại Bộ CHQS tỉnh.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong lực lượng vũ trang tỉnh  được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ, tạo nên sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động, đưa chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh lên tầm cao mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của cấp trên, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện trong LLVT tỉnh sát với thực tiễn theo từng giai đoạn cụ thể, tạo sự tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, điều hành trên từng mặt công tác. Trong đó, tập trung thực hiện 3 nội dung chính: Dân chủ thông qua sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; dân chủ trong chỉ đạo, điều hành của các cấp chỉ huy; dân chủ thông qua hoạt động của các đoàn thể quần chúng và hội đồng quân nhân.

“Chúng tôi xác định rõ việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng hàng đầu. Đây là cơ sở để cấp ủy, người chỉ huy chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ học tập, rèn luyện và cống hiến, tham gia đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, đại tá Võ Văn Phương, Phó Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh thông tin.

Những kết quả cụ thể thời gian qua là Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt công tác đối thoại dân chủ, bàn bạc đi đến thống nhất các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân; tổ chức lực lượng tham gia hội thi, hội thao các cấp; thực hiện tốt việc phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; gần đây nhất là phối hợp thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ.

Bên cạnh đó, mỗi đơn vị trực thuộc còn bàn bạc, thống nhất thực hiện nghiêm các quy định về chấp hành tổ chức kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị “Vững mạnh toàn diện”, “Mẫu mực, tiêu biểu”; tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật với nội dung, hình thức phù hợp, đúng quy định. Kết quả kiểm tra cuối khóa 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá, giỏi trở lên, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Đại tá Võ Văn Phương nói thêm: “Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn thực hiện đúng nguyên tắc, điều lệnh, quy định, tôn trọng sự đóng góp các ý kiến của cá nhân, tập thể để chấn chỉnh, sửa chữa sai sót, không độc đoán, chuyên quyền hoặc lạm dụng quyền lực để áp đặt cấp dưới. Cấp ủy, người chỉ huy thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác; chủ động gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc và nắm bắt tình hình tư tưởng, ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên để giải quyết kịp thời mọi vấn đề, không để nảy sinh tư tưởng tiêu cực hay làm mất đoàn kết nội bộ. Các đối thoại với cán bộ, chiến sĩ đều trên tinh thần “Lắng nghe bộ đội nói, nói để bộ đội hiểu và giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc của bộ đội một cách tốt nhất”.

Cụ thể, về quân sự, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát về mọi mặt. Quân nhân trong đơn vị thường xuyên được học tập, quán triệt các nội dung quan trọng trong nghị quyết lãnh đạo của đảng ủy các cấp, nghị quyết thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương cũng như những nội dung, chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị…

Về chính trị, bên cạnh thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào Thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động do Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương phát động, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn triển khai các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của Hội đồng quân nhân các cấp, đã tổ chức thực hiện tốt “Ngày chính trị và văn hóa tinh thần”, “Ngày pháp luật”, “Hòm thư góp ý” ở mỗi cơ quan, đơn vị. Hội đồng thi đua - khen thưởng xây dựng và triển khai Quy chế thi đua - khen thưởng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai trong đánh giá tập thể, cá nhân, từ đó giúp cán bộ, chiến sĩ đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đề đạt những ý kiến, kiến nghị trong thực hiện nhiệm vụ, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ thi đua thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ Nguyễn Hoàng Huy, Đại đội Thông tin, tâm sự: “Tôi rất ủng hộ hoạt động đối thoại dân chủ của Bộ CHQS tỉnh. Qua đối thoại, chúng tôi được đóng góp ý kiến, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Những tâm tư, nguyện vọng của chúng tôi luôn được Thủ trưởng tiếp thu, lắng nghe và giải quyết thỏa đáng nhất. Việc làm này khẳng định sự quan tâm sâu sát của chỉ huy các cấp với cán bộ, chiến sĩ, tạo không khí làm việc đoàn kết hơn, gắn bó hơn, càng an tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị”.

Thượng úy Võ Hoàng Vinh, Đại đội trưởng Đại đội Kho vũ khí - đạn, cho biết: “Tại buổi đối thoại dân chủ của Bộ CHQS mới đây, tôi có góp ý về một số chế độ đặc thù của cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ. Sau khi được cấp ủy, chỉ huy tiếp thu và giải đáp, chúng tôi đã hiểu và an tâm thực hiện nhiệm vụ, không còn băn khoăn gì nữa”.

Đại tá Bằng Lưu Phương, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, nhấn mạnh: “Qua trao đổi, cơ quan chính trị đã nắm được tâm tư của quân nhân, trong đó có vấn đề như thực hiện văn hóa công sở chưa nghiêm, bố trí sắp xếp một số vị trí công tác chưa hợp lý, thực hiện các chế độ và chính sách có lúc còn xảy ra chậm trễ, khu nhà tập thể của sĩ quan đã xuống cấp... Qua đó, Phòng Chính trị đã kịp thời làm tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ CHQS chỉ đạo giải quyết kịp thời, thấu đáo, để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Bên cạnh đó, việc thực hiện quy chế quản lý tài chính được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đúng pháp luật. Tinh thần dân chủ của cán bộ, đảng viên được phát huy cao độ, sử dụng các nguồn tài chính một cách hợp lý, hiệu quả. Trong sinh hoạt hàng ngày, mỗi quân nhân còn được cung cấp thông tin về quyền lợi, chế độ, chính sách về vật chất, tinh thần, được chia sẻ những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bản thân cũng như được tham gia ý kiến tìm ra các mô hình mới, cách làm sáng tạo để tăng gia, nâng cao đời sống bộ đội.

“Thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lãnh, chỉ đạo duy trì nề nếp, chất lượng, hiệu quả công tác sinh hoạt đối thoại dân chủ trong LLVT tỉnh; thực hiện tốt hơn hình thức đối thoại dân chủ trực tiếp nhằm kịp thời nắm bắt, xử lý tốt tình hình tư tưởng bộ đội; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm”, đại tá Võ Văn Phương khẳng định.

Bài, ảnh: TRUNG NGHĨA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>