Đội trưởng dân phòng được hỗ trợ 20% mức lương tối thiểu vùng/tháng

06/02/2023 | 08:05 GMT+7

(HG) - Từ đầu năm 2023, Hậu Giang triển khai áp dụng quy định mới về mức hỗ trợ đối với Đội trưởng, Đội phó dân phòng và người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Đối tượng áp dụng của Nghị quyết này là người giữ chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng; người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể mức hỗ trợ hàng tháng cho người giữ chức danh Đội trưởng đội dân phòng được hưởng mức hỗ trợ bằng 20% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng. Người giữ chức danh Đội phó đội dân phòng được hưởng mức hỗ trợ bằng 15% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng.

Đối với người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn được hưởng mức hỗ trợ một tháng bằng 520.000 đồng/mỗi người được giáo dục. Một người có thể được phân công giáo dục, quản lý, giúp đỡ nhiều người nhưng không được quá 3 người cùng một thời điểm. Trường hợp thời gian người được phân công trực tiếp giúp đỡ thực hiện không đủ một tháng, thì mức hỗ trợ được tính theo nguyên tắc dưới 15 ngày thì tính là nửa tháng với mức hỗ trợ 260.000 đồng/mỗi người được giao giáo dục; từ đủ 15 ngày đến dưới 30 ngày thì tính 1 tháng với mức hỗ trợ 520.000 đồng/mỗi người được giáo dục.

Đồng thời, người được phân công trực tiếp giúp đỡ được hưởng mức hỗ trợ kể từ khi nhận được quyết định phân công đến khi chấm dứt việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>